Polityka jakości

Głównym celem działalności naszej firmy jest wykonywanie izolacji termicznych dla instalacji przemysłowych, naprawa, konserwacja. Działania te realizujemy w sposób konkurencyjny, przy zapewnieniu najlepszej jakości.

Powyższe idee realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta,
  • nawiązanie z klientem stosunków partnerskich,
  • odpowiedni dobór i kontrolę wiarygodności dostawców,
  • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań prawnych i innych.